Szkoła Podstawowa
im. 27 WDP AK w Świeszynie

14 lipca 2024 00:18

Rada Rodziców

przy  Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Rada Rodziców

przy  Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

 SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

Przewodniczący Rady Rodziców:

Paweł Kruczyński

Zastępca przewodniczącego:

Piotr Fir

Skarbnik:

Eliza Chodanowicz

Sekretarz:

Michał Pelc

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca:

Ewa Krawiecka

Członek:

Agnieszka Kulka

Członek:

Danuta Zymek

Opublikował(a): Grzegorz Król

Ostatnia zmiana:

Print Friendly, PDF & Email

Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie znajduje się pod adresem www:
archiwum.bip.spswieszyno.edu.pl.pl

Skip to content