Szkoła Podstawowa
im. 27 WDP AK w Świeszynie

28 lutego 2024 23:53

Administrator danych osobowych

Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie

z siedzibą: Świeszyno 6, 75-024 Świeszyno

jest administratorem danych osobowych uczniów uczących się w szkole i ich rodziców oraz pracowników.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie jest Grzegorz Król

Sposoby kontaktu z IOD:

– adres korespondencyjny:

Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie

Świeszyno 6

75-024 Świeszyno

– adres e-mail:

iod@spswieszyno.edu.pl

Opublikował(a): Grzegorz Król

Ostatnia zmiana:

Print Friendly, PDF & Email

Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie znajduje się pod adresem www:
archiwum.bip.spswieszyno.edu.pl.pl

Skip to content