Szkoła Podstawowa
im. 27 WDP AK w Świeszynie

28 lutego 2024 22:35

 KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Barbara Baranowicz– wychowawczyni klasy II, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, zajęcia rozwijające umiejętności społeczno- emocjonalne;

mgr Piotr Bednarski– wychowawca klasy IV, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel świetlicy;

mgr Agnieszka Bokiej– zajęcia logopedyczne;

mgr Ewa Dudek– nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne;

mgr Marzena Dziadek– nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;

mgr Dorota Falko– wychowawczyni klasy III B, edukacja wczesnoszkolna, nauczycielka świetlicy;

mgr Anna Filińska– wychowawczyni oddziału przedszkolnego, wychowanie przedszkolne, zajęcia logopedyczne;

mgr Kamila Greszata– geografia, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne;

mgr Agnieszka Janus– nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne;

mgr Alicja Juchniewicz– nauczyciel biblioteki;

mgr inż. Wojciech Karpowicz– matematyka, fizyka, technika, informatyka;

mgr Iwona Kiedrowska- Jegier– nauczycielka świetlicy;

mgr Dorota Kierzek– wychowawczyni klasy V, język angielski, nauczycielka świetlicy;

mgr Arlena Kozakowska– wychowawczyni klasy III A, edukacja wczesnoszkolna;

mgr Joanna Król– wychowawczyni oddziału przedszkolnego, wychowanie przedszkolne;

mgr Dorota Kuczyńska– wychowawczyni klasy VII, biologia, chemia, wychowanie fizyczne;

mgr Anna Kurłowicz– wychowawczyni klasy I B, edukacja wczesnoszkolna;

mgr Katarzyna Nowacka– religia;

mgr Agnieszka Pankau– wychowawczyni klasy VIII, język polski;

mgr Iwona Piechowiak– pedagog, pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia;

mgr Justyna Polechońska– matematyka;

mgr Anna Rosa– nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne;

mgr Iwona Skwierawska- wychowawczyni klasy VI, język angielski;

mgr Aneta Trzcińska– doradztwo zawodowe;

mgr Agnieszka Urbańska– historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, nauczycielka świetlicy;

mgr Marta Wojtkiewicz– język niemiecki, nauczycielka świetlicy;

mgr Anna Zaręba– plastyka, muzyka, nauczycielka świetlicy.

Opublikował(a): Grzegorz Król

Ostatnia zmiana:

Print Friendly, PDF & Email

Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie znajduje się pod adresem www:
archiwum.bip.spswieszyno.edu.pl.pl

Skip to content