Rada Rodziców

przy  Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

 

Rada Rodziców

przy  Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

 SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

Przewodniczący Rady Rodziców:

Paweł Kruczyński

Zastępca przewodniczącego:

Piotr Fir

Skarbnik:

Eliza Chodanowicz

Sekretarz:

Michał Pelc

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca:

Ewa Krawiecka

Członek:

Agnieszka Kulka

Członek:

Danuta Zymek

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.