Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy

Specyfikacja techniczna zamawianych urządzeń

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.